Chúng tôi sẵn sàng phổ biến rộng rãi chủng vi khuẩn quang hợp (PSB) cho các hộ nông dân .Từ các hộ nuôi trồng thủy sản , các hộ chăn nuôi Lợn công nghiệp , các hộ trồng rau hữu cơ ,hồ tiêu , cà phê …và đặc biệt công ty chúng tôi  sẽ cung cấp môi trường nuôi cấy PSB để nông dân giảm tối đa chi phí  và chủ động thời gian trong sản xuất, không phụ thuộc vào các công ty thuốc như hiện nay.

Chúng tôi mong muốn trong tương lai nông dân Việt Nam chủ động công nghệ ủ và chế biến men vi sinh để sử dụng trong ngành nông nghiệp hữu cơ.