Sản phẩm

Vi sinh xử lý Protein, phân hủy xác động vật.

1. Chế phẩm vi sinh phân hủy Protein, phân hủy xác động vật Loại chế phẩm chứa vi sinh vật sống, có khả năng huỷ tối đa các chất hữu cơ, chuyển hóa  hóa nitơ. Vi sinh vật tuyển chọn...

Vi khuẩn Quang Hợp dùng cho bể cá, tép cảnh

Vi khuẩn quang hợp là sản phẩm sinh học đa năng cho việc xử lí mạnh phần bùn hữu cơ ở đáy bể và kiểm soát mùi hôi trong bể cảnh. Đây là chủng vi khuẩn có lợi có...

Chế phẩm vi sinh men bổ sung thức ăn thủy sản

Chế phẩm vi sinh men bổ sung thức ăn thủy sản Bao gồm các chủng vi sinh vật được tuyển chọn có lợi cho hệ tiêu hóa đã được nghiên cứu, đánh giá hoạt tính sinh học; an toàn đối...

Vi sinh xử lý môi trường nước

1.Vi sinh xử lý môi trường nước Loại chế phẩm chứa vi sinh vật sống, có khả năng huỷ tối đa các chất hữu cơ, chuyển hóa  hóa nitơ. Vi sinh vật tuyển chọn để phân hủy chất hữu cơ, chuyển...